Wielkopolski program rehabilitacji w Niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej „REHAT” w Wągrowcu.

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród
600 mieszkańców z 19 powiatów z północnej i środkowej Wielkopolski, w wieku 50-59 lat
dla kobiet i 50-64 lat dla mężczyzn poprzez realizację usług rehabilitacyjnych, działania zdrowotne i edukacyjne

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych w czasie trwania projektu.
2. Wzrost sprawności i wydolności ogólnej osób po 50 r.ż, osiągany dzięki usprawnianiu pacjentów ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wraz z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.
3. Wzrost poziomu wiedzy mieszkańców z 19 powiatów z północnej i środkowej Wielkopolski w zakresie zdrowia, profilaktyki schorzeń narządu ruchu i stawów kręgosłupa oraz utrwalenie prawidłowych nawyków ruchowych u osób uczestniczących w projekcie, w czasie przeprowadzanych interwencji.

Oczekiwane efekty projektu:
• Wzrost częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej przez osoby uczestniczące w projekcie.
• Zmniejszenie nasilenia bólu w stawach narządu ruchu oraz stawach kręgosłupa u uczestników projektu.
• Zwiększenie liczby czynności funkcjonalnych wykonywanych w ciągu dnia u uczestników projektu.
• Zwiększenie poziomu wiedzy na temat występowania i możliwości leczenia oraz zapobiegania schorzeniom narządu ruchu i stawów kręgosłupa w populacji osób biorących udział w projekcie.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności wśród uczestników projektu w zakresie nowych form spędzania aktywnie czasu wolnego, autoterapii.

Całkowita wartość projektu: 1 648 080,00 zł
Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich: 1 400 868,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonywania w 2020 r. usług z zakresu edukacji prozdrowotnej dla pacjentów uczestniczących w projekcie  pn. Wielkopolski program rehabilitacji w Niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej „REHAT” w Wągrowcu, RPWP.06.06.01-30-0036/17

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące prowadzenia w 2020 r. zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pacjentów uczestniczących w projekcie pn. Wielkopolski program rehabilitacji w Niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej „REHAT” w Wągrowcu, RPWP.06.06.01-30-0036/17