Wielkopolski program rehabilitacji w Niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej „REHAT” w Wągrowcu.

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród
600 mieszkańców z 19 powiatów z północnej i środkowej Wielkopolski, w wieku 50-59 lat
dla kobiet i 50-64 lat dla mężczyzn poprzez realizację usług rehabilitacyjnych, działania zdrowotne i edukacyjne

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych w czasie trwania projektu.
2. Wzrost sprawności i wydolności ogólnej osób po 50 r.ż, osiągany dzięki usprawnianiu pacjentów ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wraz z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.
3. Wzrost poziomu wiedzy mieszkańców z 19 powiatów z północnej i środkowej Wielkopolski w zakresie zdrowia, profilaktyki schorzeń narządu ruchu i stawów kręgosłupa oraz utrwalenie prawidłowych nawyków ruchowych u osób uczestniczących w projekcie, w czasie przeprowadzanych interwencji.

Oczekiwane efekty projektu:
• Wzrost częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej przez osoby uczestniczące w projekcie.
• Zmniejszenie nasilenia bólu w stawach narządu ruchu oraz stawach kręgosłupa u uczestników projektu.
• Zwiększenie liczby czynności funkcjonalnych wykonywanych w ciągu dnia u uczestników projektu.
• Zwiększenie poziomu wiedzy na temat występowania i możliwości leczenia oraz zapobiegania schorzeniom narządu ruchu i stawów kręgosłupa w populacji osób biorących udział w projekcie.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności wśród uczestników projektu w zakresie nowych form spędzania aktywnie czasu wolnego, autoterapii.

Całkowita wartość projektu: 1 648 080,00 zł
Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich: 1 400 868,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Harmonogram form wsparcia

Harmonogram realizowanych form wsparcia w ramach projektu pn. Wielkopolski program rehabilitacji w Niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej „REHAT” w Wągrowcu.

Realizowane formy wsparcia:

 1. Porady lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej (dwie wizyty lekarskie: pierwsza wizyta na początku programu, druga wizyta około miesiąc po zakończeniu zabiegów);
 2. Konsultacje fizjoterapeutyczne – dopasowanie ćwiczeń do aktywności zawodowej osoby;
 3. Zabiegi rehabilitacyjne wg. indywidualnego planu rehabilitacji – 20 dni zabiegowych (np. kinezyterapia, fizykoterapia, terapia manualna, metody specjalne, zabiegi fizykalne, masaże, hydroterapia). Zabiegi są wykonywane i dostosowywane do rodzaju jednostki chorobowej, po konsultacji lekarskiej i fizjoterapeutycznej zgodnie ze wskazaniami, przeciwwskazaniami. Procedury zabiegowe są przeprowadzane i stosowane do możliwości ogólnoustrojowych, wydolnościowych pacjenta. Cyklicznie są analizowane, omawiane postępy w rehabilitacji z pacjentami. Stosowane są porady, zalecenia w celu kontynuacji terapii, wyuczonych zadań ruchowych i działań profilaktycznych w domu.
 4. Spotkania z zakresu edukacji zdrowotnej (np. na temat prawidłowego odżywiania, nauki ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu);
 5. Zajęcia rekreacyjno-sportowe dostosowane do potrzeb uczestnika tj. m.in.: wieku, sprawności, zainteresowań, umiejętności.

Ww. formy wsparcia świadczone są głównie w siedzibie NZOZ Rehat-Rehabilitacja (ul. Kcyńska 48 Wągrowiec 62-100), od poniedziałku do piątku oraz w soboty. Natomiast terminy ich realizacji są ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta czy dla grupy osób uczestniczących w zajęciach rekreacyjno-sportowych (zajęcia prowadzone w 4 lub 3 osobowych grupach) czy w spotkaniach z zakresu edukacji zdrowotnej (zajęcia prowadzone w 10 osobowych grupach).

 1. Dział fizykoterapia

Wykonywane zabiegów z zakresu:

 • elektroterapia: Tens, DD, Intenferenacja, Galwanizacja, Elektrostymulacja, Jonoforeza,Traberta
 • światłolecznictwo: laser wysokoenergetyczny, laser biostymulacyjny, Lampa Solux
 • magnetoterapia: niskiej i wysokiej częstotliwości
 • ultradźwięki (ultrafonoforeza)
 1. Dział kinezyterapia
 • indywidualna praca z pacjentem
 • praca w zespołach, grupach ruchowych

Stosowane metody:

 1. ćwiczenia czynne, ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia czynne w odciążeniu
 2. ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia bierne, ćwiczenia bierne represyjne
 3. ćwiczenia z zastosowaniem metod neurofizjologicznych
 4. ćwiczenia oporowe z zastosowaniem obciążenia gumy, ciężarki, ketle, talerze, piłki, stopnie
 5. stabilizacje, mobilizacje ruchowe
 6. ćwiczenia korekcyjne
 7. nauka ćwiczeń do stosowania w domu
 8. ćwiczenia siłowe
 1. Dział hydroterapia
 • kąpiele wirowe kończyn dolnych, kręgosłupa
 • kąpiele wirowe kończyn górnych
 1. Dział krioterapia
 • krioterapia miejscowa z zastosowaniem ciekłego azotu
 • krioterapia miejscowa z zastosowaniem CO2
 • okłady zimne( kompresy, żelowe, spray)
 1. Dział masażu leczniczego
 • masaż klasyczny
 • masaż limfatyczny
 • masaż sportowy
 • masaż relaksacyjne
 • inne

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące prowadzenia w 2021 r. zajęć edukacji prozdrowotnej dla pacjentów uczestniczących w projekcie pn. Wielkopolski program rehabilitacji w Niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej „REHAT” w Wągrowcu, RPWP.06.06.01-30-0036/17

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące prowadzenia w 2021 r. zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pacjentów uczestniczących w projekcie pn. Wielkopolski program rehabilitacji w Niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej „REHAT” w Wągrowcu, RPWP.06.06.01-30-0036/17